Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola Stodůlky

Škola ve Stodůlkách poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Děti a žáci mateřské školy, přípravného stupně, speciální školy a kurzu k doplnění základů vzdělání jsou rozděleni do pěti tříd, v každé třídě pracuje třídní učitel s asistentem pedagoga.

   Stodůlky  "Škola hrou aneb mozaika školních dní"

   Nahlédněte do života školy formou videa.
 

Naše akce

Letos se zúčastníme 0 projektových dnů
Na jaře pojedeme na 0 školy v přírodě
V květnu se těšte na 0 bazárek v pořadí
Spolupracujeme s 0 školami